WhatsApp

Tur/Otel Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

EZGİ TURİZM SEYAHAT ACENTASI YURTİÇİ & YURTDIŞI GEZİ-REZERVASYON-TRANSFER–PAKET-TUR- KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR ve KONUSU: İşbu sözleşme, Çarşı Mah.Atatürk Cad.No:354/A RİZE adresinde mukim Ezgi Seyahat Organizasyon İç v Dış Ticaret Ltd.Şti. (Bundan böyle Ezgi Turizm olarak anılacaktır.) ile hizmeti satın alan tüketici arasında 6502 nolu yasa ve Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği’ne göre akdedilmiştir. Ezgi Turizm’un iletişim bilgileri: Tel: 05337226111 Fax: 0464 2178444 E-posta;ezgitur53@gmail.com’dur. İş bu sözleşme, voucher,telefon ve broşür kalıcı veri saklayıcısı ile mesafeli olarak yollanabilir ve iş akdi bu yolla kurulabilir. Tüketici ile yapılan sözleşme ve bilgilendirmeler adına taraf ve temsil ettiği tüm katılımcılar ile yapılmış kabul edilir. Hatalı ve eksik katılımcı bilgisinden Ezgi Turizm sorumlu tutulamaz.

 

2-GENEL HÜKÜMLER: Ezgi Turizm 1618 nolu yasa gereği paket tur kapsamında tüketicilere Zorunlu Seyahat Sigortası yaptırır acentanın iflası da dahil, taahhüt ettiği hizmetleri yerine getirememe durumlarını kapsar. Tüketiciye kaza ve sağlık riskleri anlatılıp bunla ilgili sigorta yaptıracağı hatırlatılmıştır. İş bu sözleşme ile tüketici; pasaport, vize ve bagaj ile ilgili hususların aksi belirtilmedikçe kendi sorumluluğunda olduğunu, konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, Ezgi Turizm ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde Ezgi Turizm"in sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle Tüketicinin iade hakkının bulunmadığını; Tüketicinin işbu sözleşme konusu paket tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Ezgi Turizm yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcı(lar)ın bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada 3. veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda uygulanır. Ücretsiz çocukların otelde yatağı ve araçta koltuğu yoktur. Katılımcı uçak saatlerini kontrol etmek ve değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.

 

Ezgi Turizm "in ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; Tüketicinin Ezgi Turizm "e kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıflı özellikleri gözetilmeksizin, hizmet bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2"si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Ezgi Turizm tarafından tüketiciye ödenir. Ezgi Turizm, kendisine yazılı olarak kıymetleriyle birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın kaybolmasından, çalınmasından veya hasarından en çok ulaşım bedeli kadar sorumludur. Ezgi Turizm, hizmetin başlamasından sonra oluşan mücbir sebep hali ya da Tüketicinin veya ücüncü kişinin sorumlu olduğu ya da hava/kara taşıyıcısının kusur veya ihmalinden kaynaklanan haller dışında, işbu sözleşme kapsamındaki hizmeti aksatan her türlü sebepten sorumludur. Ezgi Turizm sorumluluğu dâhilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca, tüketiciye bedel iadesi veya ikame hizmet sunumu şeklinde tazmin edebilir. Ek veya ikame hizmetlerin, tüketici tarafından alınıp 
kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 


3.HİZMET BEDELİ

Yurtdışı Turlar: Ezgi Turizm "in satışına aracılık ettiği yurtdışı turlar özel ürünlerdir ve ödeme ve rezervasyon koşulları yabancı tur operatörünün belirlediği koşullardır. Yurtdışı turlarda depozito bedelleri hiçbir şekilde iade edilmez, fakat cayma durumunda bir başka yurtdışı turunda kullanılmak üzere ömür boyu saklı tutulur. Yurtdışı turlarda rezervasyon sırasında 250 Euro depozito tahsil edilir. Turun kalkış gününe 60 gün ya da daha az sürede tüm tur ücreti tahsil edilir. 

Yurtdışı Ekspedisyon ve Gemi turlarında; ise rezervasyon sırasında 500 Euro depozito tahsil edilir. Turun kalkış gününe 90 gün ya da daha az sürede tüm tur ücreti tahsil edilir. 

Yurtiçi turlarda; Kayıt anında paket tur bedelinin en az %35"i, kalan bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Tura kayıt tarihi, hizmetin başlama tarihinden 15 gün önce ve daha az ise tur bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra, anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %25’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

Erken rezervasyon; yoluyla hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

Özel ürün ve hizmetlerde; bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35"i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. 

 

İşbu sözleşmenin konusu, Ezgi Turizm "in, tüketiciye internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Tüketici, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Ezgi Turizm, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle Tüketiciye karşı sorumludur. Sözleşme konusu işin ifasından sonra Tüketicinin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Ezgi Turizm ‘in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Ezgi Turizm ‘e ödememesi halinde, tüketici, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır. 


4-MÜCBİR SEBEP, FESİH, DEVİR ve CAYMA

Ezgi Turizm "un sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde Ezgi Turizm, Tüketici’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve tüketiciye iade eder. Sözleşmenin feshi, kayıt edilen tüketici sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması, Ezgi Turizm her türlü özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebeplerden ötürü sözleşmenin Ezgi Turizm tarafından feshi halinde tüketicinin tazminat hakkı doğmaz Ezgi Turizm, haklı gerekçelerle hizmete konu turun içeriği, kalitesi, niteliği, değişmedikçe gezilecek yer ve gün sıralamasını değiştirebilir. Bu durumda tüketicinin itiraz ve tazmin hakkı doğmaz. Tüketici bu sözleşmeyi yazılı olarak bildirmek koşulu ile paket tur açısından tüm koşulları yerine getiren 3. kişiye turun başlamasından 7 gün öncesine kadar devredebilir, sözleşmeyi devredenin tüm sorumluluğu devralana geçer. Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmündedir.

Yurtiçi Turlarda; Tüketicinin sözleşmeyi hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödediği bedelin vergi harç ve benzeri yükümlülüklerden doğan masraflar hariç tamamı kendisine iade edilir. 29-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %25"sini, 15 günden daha az bir süre kala ise tamamını Ezgi Turizm "e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Yurtdışı Turlarda ve Özel Ürünlerde; Yurtdışı turlarda veya tüketicinin isteğine göre hazırlanan veya sipariş edilen, bireysel, şirket, okul, aile, arkadaş vs grupları için hazırlanan özel ürünlerde; Turun başlangıç tarihinden 90 gün veya daha uzun sürede iptal edilmesi durumunda depozito tutarı, vergi harç ve benzeri yükümlülüklerden doğan masraflar hariç tamamı iade edilir. 59-30 gün öncesine kadar feshederse hizmet bedelinin %50"sini, 30 günden az bir süre kala feshederse tamamını Ezgi Turizm "e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Erken rezervasyon, promosyon, resmi tatil ve bayram dönemlerini kapsayan turlarda değişiklik ve iptal yapılamaz.

Yurtdışı Ekspedisyon ve Gemi turlarında; Turun başlangıç tarihinden 90 gün veya daha uzun sürede iptal edilmesi durumunda depozito tutarı, vergi harç ve benzeri yükümlülüklerden doğan masraflar hariç tamamı iade edilir. Turun kalkış tarihine 89-60 gün kala tur fiyatının %50 si, 60 günden az bir süre kala feshederse tamamını Ezgi Turizm "e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tüketicinin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü T.C. devlet hastanelerinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnasıdır. Tüketici, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar hizmeti istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel Ezgi Turizm’e yazılı olarak sunmakla yükümlüdür. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Ezgi Turizm, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Tüketici, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri tüketici tarafından ödenecektir.

Katılımcı, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birinin değişmesi durumunda cezasız olarak sözleşmeden cayabilir, muadili bir tura katılabilir ya da ücret iadesi alarak daha ucuz bir tura katılabilir. Sözleşmeden cayma halinde 14 gün içinde para iadesi yapılır. Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal etme ya da devam eden paket turda ise yazılı olarak bildirimde bulunarak paket turu terk edip tüketilmeyen hizmet bedelini iade alma hakkına sahiptir. Paket tur fiyatı döviz kurundaki değişiklikler, yakıt giderlerinin olağandışı artışı, vergi harç gibi yasal yükümlülüklerdeki artışlar gibi nedenlerden dolayı katılımcıya en az 10 gün öncesinden bildirilerek değiştirilebilir. Hizmet sırasında Ezgi Turizm hizmet kapsamındaki otel isimlerini ve ulaşım araçlarını muadilleri ile araçların hareket yerlerini ve gezilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir bu değişikliklerden dolayı Tüketicinin tazmin hakkı doğmaz. 
 

5.-SAİR HÜKÜMLER

Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasanın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Tüketici taleplerini doğrudan sigorta şirketine yapar. İşbu Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. Tüketici, Ezgi Seyahat Organizasyon Ltd.Şti.’nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; e-posta, sms gibi yöntemlerle tarafına bilgilendirme yapılmasına onay vermektedir. Tüketici, verdiği onayı isteyeceği herhangi bir kanaldan iptal etmek isterse Ezgi Turizm’i bilgilendirmeyi sonlandıracağını taahhüt eder. İşbu Sözleşmenin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Beş (5) madde üç (4) sayfadan ibaret işbu Sözleşme Times New Roman fontu ile 12 punto ile 4 sayfa olarak hazırlanmıştır. 

İş bu sözleşmenin konusu hizmeti içeren Paket Turun varış yeri, kalış süreleri, fiyata dahil olanlar, gezilecek yerler, ödeme koşulları, ulaşım, konaklama ve yemek bilgileri gibi verilecek hizmetlerle, niteliğiyle ve ifasıyla ilgili tüm bilgileri içeren broşür bu sözleşmenin imzalanmasından önce, toplam fiyatı, döviz cinsi, ödeme planı ve şekli, satış bedeli, ve özel talepler bu sözleşme ile birlikte verilen voucher, bu sözleşme ile birlikte verilmiştir.

Ezgi Seyahat Organizasyon İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.
Ezgi Turizm ve Seyahat Acentası

Mesajlar {{unread_count}}
... ile mesajlaş {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Siz: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}