WhatsApp

Tur/Otel/Balayı Satış Sözleşmesi

YURTİÇİ/YURTDIŞI TURLAR – PAKET TURLAR – OTEL/BUNGALOW/BALAYI REZERVASYONU – KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme EZGİ SEYAHAT ORGANİZASYON İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. “Çarşı Mah. Atatürk Cad. No:154/A Kat:4 Kapı No:601 Merkez/Rize (“seyahat acentesi” olarak anılacaktır) ile hizmeti satın alan müşteri ve beraberindekiler arasında imzalanmıştır (“tüketici” olarak anılacaktır).

I- ÖDEMELER

1. Yurtiçi tur ve otel satışlarında, rezervasyon bedelinin en az %30’u kayıt anında, kalan bakiyesinin ise turun başlamasından en geç 14 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Turun başlangıç tarihine veya otele giriş tarihine 14 gün ve daha az bir süre kala ise tur/otel bedelinin tamamının kayıt anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, rezervasyon bedelinin %30'u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

2. Yurtdışı tur ve otel satışlarında, rezervasyon bedelinin en az %30'u kayıt anında, kalan bakiyesinin ise turun başlamasından en geç 14 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Turun başlangıç tarihine veya otele giriş tarihine 14 gün ve daha az bir süre kala ise tur/otel bedelinin tamamının kayıt anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, rezervasyon bedelinin %30'u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

3. Ön Ödemeli Balayı Konaklama Paketi satışlarında, rezervasyon bedelinin en az %40'ı kayıt anında, kalan bakiyesinin ise konaklamanın başladığı gün girişte ödenmesi gerekmektedir. ön ödemeler ile yapılan rezervasyonlarda giriş tarihinden 40 gün öncesine kadar yapılan iptallerde sadece rezervasyonu açığa alıp ön ödeme yapılan tutarı koruma hakkı vardır. İade seçeneği bulunmamaktadır. 40 günden sonrası iptal taleplerinde sadece misafirin kendisi veya sadece birinci derece akrabalarında ki mücbir sebep hallerinin olması ve bunu belgelendirmesi halinde ödediği ücret açığa alınarak 1 yıl içerisinde o ücreti kullanma hakkı tanınır. Giriş tarihine 48 saatten kısa süre kaldıktan sonra misafir tarafından bir iptal bildirimi gelmediği taktirde giriş yapılacağı sayılır ve misafir ön ödeme hariç tüm ödemeyi yapmakla yükümlüdür.

4.Tüm ödemeli Balayı Konaklama Paketi satışlarında, 40 gün öncesine kadar iptal ve iade hakkı mevcuttur. 40 günden sonrası iptal taleplerinde sadece misafirin kendisi veya sadece birinci derece akrabalarında ki mücbir sebeb hallerinin olması ve bunu belgelendirmesi halinde ödediği ücret açığa alınarak 1 yıl içerisinde o ücreti kullanma hakkı tanınır. Rezervasyon yapılan tarih ile giriş tarihi arasında 40 günden kısa süre var ise rezervasyon yapılıp onaylandıktan sonra 8 saat içerisinde iptal talebi olmazsa rezervasyon onaylanmış ve yukarıda ki rezervasyon şartlarına tabi tutulur.

5. Kampanyalı satış (erken rezervasyon indirimi ve promosyonlu satışlar gibi) yoluyla, indirimli hizmet satın alan tüketici, hizmeti bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Ödemenin yapılmaması durumunda, rezervasyonu iptal etme hakkı seyahat acentesine aittir.

6. Özel ürün ve hizmetlerde, toplam tutarın, hizmetin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam hizmet bedelinin %30'u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II- İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1. Seyahat acentesi, gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya mücbir sebeplerden dolayı tura ait sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Seyahat acentesi, turu iptal ettiğini, katılımcılara bildirmek ve tüketiciden almış olduğu tüm ücretleri 14 gün içinde geri ödemekle yükümlüdür. Turu satın alan tüketicilerin vize ve gümrük sorumlulukları kendilerine aittir.

2. A- Yurtiçi tur/otel satışlarında, tüketicinin rezervasyonu/sözleşmeyi hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği rezervasyon bedelinin tamamı kendisine iade edilir. 15 gün kalaya kadar  tüketici tarafından yapılan tarih değişikliği taleplerinde ise ilgili maddelerde belirtilen süreler dikkate alınarak tüketici tarafından yazılı olarak seyahat acentesine bildirilecektir. Yazılı olarak bildirim yapılmadığı takdirde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkı seyahat acentesine aittir.

B- Yurtiçi tur/otel satışlarında, tüketicinin hizmetin başlamasına 14 günden az bir süre kala iptal etmesi halinde ise tamamını seyahat acentesine ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri iptal hükmündedir.

C- Yurtiçi ve yurtdışı paket turlarda, tüketicinin rezervasyonu/sözleşmeyi hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği rezervasyon bedelinin tamamı kendisine iade edilir. Ancak yurtdışı seyahatlerinde vize alınmış ise vize bedeli iade edilmez. Tüketici gezinin başlamasından 14 gün önce rezervasyonu/sözleşmeyi iptal etmesi halinde paket tur bedelinin tamamını seyahat acentesine ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri iptal hükmünde olup ilgili maddelerde belirtilen süreler dikkate alınarak tüketici tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Kampanyalı paket tur satışlarında (erken rezervasyon indirimi ve promosyon başlıklı paket turlar gibi), rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren her ne sebeple olursa olsun gerçekleşecek iptallerde gezi bedelinin tamamı yanar ve iade yapılmaz. İsim, tarih değişikliği ve devir talepleri kabul edilmez. Tüketici, bu durumda gezi bedelinin tamamını seyahat acentesine cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D- Tüketicinin, hizmetin başlamasından 14 günden daha az bir süre kala kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıkları ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Tüketicinin, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala, söz konusu duruma ilişkin belgeyi sunması kaydıyla, fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel 14 gün içinde kendisine iade edilir.

Müşteri ve Beraberindekiler Adına

Tarih:

Adı Soyadı:

T.C. No veya Pasaport No:

İmza:

3. Tüketici, yurtiçi indirimli tur/otel satış döneminde (yurtiçi erken rezervasyon kampanyalarında) satın almış olduğu indirimli ürünlerde, mücbir sebepler dışında, herhangi bir sebeple; isim ve tarih değişikliği, devir ve iptal talepleri kabul edilmez. Tüketici, bu durumda rezervasyon bedelinin tamamını seyahat acentesine cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Tüketici başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, seyahat acentesi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5. Tüketici paket turu, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle 3. bir kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebi ile doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devralan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Kampanyalı paket tur satışlarında devir kabul edilmez.

6. Seyahat Acentesinin Tur İptaline Uygun Mücbir Sebepleri: Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, yeterli sayının oluşmaması, öngörülmez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir.

7. Tüketicinin Tur İptaline Uygun Mücbir Sebepleri: Yolcunun veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları ve/veya ölümleri, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış resmi kurul raporu olması şartıyla, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir.

8. Tur/Otel satışları, nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya online satış kanalları ile yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalamış olduğu bankası ile muhataptır. Bu durumda bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerli olup, seyahat acentesi konunun muhatabı olmayacaktır.

9. Sözleşme konusu işin ifasından sonra tüketicinin sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının, yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini seyahat acentesine ödememesi halinde tüketici, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

III- GENEL HÜKÜMLER

1. Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, el/sırt çantası veya küçük/büyük valizlerin bagaj durumu için seyahat acentesine yazılı olarak danışması gerekmektedir. Tur için kullanılan araca uygun bagaj bulundurma ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu yolcuya aittir.

2. Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Rezervasyon esnasında tur paket bedeli tahsil edilmektedir. Ekstra hizmet ve ücretler seyahat acentesi belirtmediği sürece rezervasyon sırasında tahsil edilmez.

3. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, seyahat acentesinin ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

4. Tüketiciye ait bagajların kaybı veya hasarı durumunda, seyahat acentesi personelinin ağır kusurundan doğmuş olması halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak seyahat acentesi tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat acentesi, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur. Kaybolan eşyanın tüketicinin kimliği, pasaportu vs. resmi evrakı olması halinde seyahat acentesine sorumluluk yüklenmeyecektir.

5. Seyahat acentesinin olası tur iptali bildirimleri, her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi, yüksek tirajlı bir gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir. Bu durumda bildirim yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

6. Seyahat acentesi gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka acenteye devretme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve katılımcı sayısına göre fiyatlar değiştirilebilir. Tüketici toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması, kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

Müşteri ve Beraberindekiler Adına

Tarih:

Adı Soyadı:

T.C. No veya Pasaport No:

İmza:

9. Otele varış günü odalar saat 14:00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 11:00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı oteline göre farklı olabilir.

10. Seyahat acentesinin paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşulları değiştirilemez. Liman, havaalanına iniş vergileri gibi diğer vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden vazgeçme hakkına sahiptir. Vize masrafları, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen bedeller ve sigorta bedelleri hiçbir şart altında geri ödenmez.

11. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Seyahat acentesi sorumludur. Seyahat acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

12. Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini seyahat acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

13. Seyahat acentesi ile tüketici arasında kayıt esnasında akt olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuştur. Tüketici, tesise ait tüm konaklama detaylarına ilişkin; broşür, web sitesi, satış yazılım programı vb. gibi kaynaklardan bilgilendirilmiştir ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır. Tüketici, beyan etmiş olduğu voucher bilgilerinin yanlış ve/veya eksik olmasından doğacak fiyat farkını ödemeyi kabul eder.

14. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)nin seyahat acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava, takipler ve seyahat acentesinin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, seyahat acentesinin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Bu sözleşmenin bir nüshasının sözleşmeye konu geziye katılacak/katılan kişiler adına düzenlenmesi ve sözleşme yapmaya görevlendirilen tüketiciye yazılı bir nüshasının verilmesiyle yasal yükümlülükler yerine getirilmiş sayılır.

15. Seyahat acentesi, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, seyahat acentesi ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, seyahat acentesinin işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını taraflar bilmektedirler.

16. Tur programlarında ücrete dâhil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir veya ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması neden ile seyahat acentesinden hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.

18. Seyahat acentesi, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.

19. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 6502 SY., 2634 SY., IATA, IHA., UFTAA konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, TBK., TTK., Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye'de tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher ve paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir.

Müşteri ve Beraberindekiler Adına

Tarih:

Adı Soyadı:

T.C. No veya Pasaport No:

İmza:

Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden ve taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

20. Yurtdışı Turlarında her iki ebeveyni ile seyahat edemeyecek olan 18 yaş altı çocuklar için noterden muvafakatname alınması zorunludur. Aksi taktirde doğan mağduriyetlerden seyahat acentesi sorumlu değildir.              

HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ:

Ayıplı veya kusurlu hizmet sunulması halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca belirlenen maddi sınırlara göre Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

HİZMET GARANTİSİ:

Yeterli katılım olması ve mücbir sebeplerin olmaması durumunda seyahat acentesi, gezi hakkında, verilmiş ilanlardan ve yayınlanmış broşürlerden müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Seyahat acentesinin kısmen veya tamamen yukarıda yazılı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde müşteriye yapılacak geri ödeme miktarının TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerine müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Müşteri ve Beraberindekiler Adına

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza :

Belgeyi Tanzim ve İmza Eden Seyahat Acentası Memuru

Adı Soyadı:

İmza

 

 

 

 

 

İşbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çarşı Mah. Atatürk Cad. No:154/A K:4 D:602 Merkez – Rize /TÜRKİYE adresinde mukim EZGİ SEYAHAT ORGANİZASYON İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (“Şirket” veya “Ezgi Turizm”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıkladığımız kapsamda işlemekteyiz.

Daha detaylı bilgi için https://www.ezgitur.com/page/kisisel-verilerin-korunmasi (Ezgi Turizm Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası)’na bakabilirsiniz.

1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

Kişisel verileri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyebilmekteyiz.

Ezgi Turizm olarak, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz:

• Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Medeni Haliniz, Kimlik Belgesinde veya Ehliyet Fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz; 

• İkamet bilgisi ve adres bilgisi ve konum bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz; 

• E-posta, telefon numarası, cep telefonu numarası dahil iletişim bilgileriniz; 

• Banka hesap numarası, IBAN numarası finansal bilgileriniz; 

• Eşiniz ve çocuklarınızın adı, soyadı dahil aile üyeleri bilgileriniz;  

• Şirket bünyesinde meydana gelen olaylara dair tutanaklarda yer alan olay tespiti bilgileriniz;

• Fatura, senet, çek bilgileri, üyelik, müşteri talep ve şikâyet bilgileri, kullanılan/alınan ürün/hizmet bilgisi gibi müşteri işlem bilgileriniz;

• Geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz ve anket sonuçları dahil pazarlama bilgileriniz;

• IP adresi ve erişim kayıtları bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;

• Kan grubu bilgisi, sağlık raporunda belirtilen bilgiler, alerjen madde bilgisi, engellilik durum bilgileri dahil sağlık bilgileriniz;

• CCTV dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız; 

 

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız 

 Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işleyeceğiz:

• Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerimizin yürütülmesi, 

• Ürün ve/veya hizmet satın alım süreçlerimizin yürütülmesi,

• Müşteri ilişkileri süreçlerimizin yürütülmesi, 

• Müşteri iade ve değişim talebi süreçlerimizin yönetilmesi,

• Müşteri talep ve şikayetlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde iletişime geçilmesi,

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

• İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,

• Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlere e-posta, mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi,

• İletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,

• İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi.

• Pazarlama faaliyetlerimizin ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerimizin yürütülmesi,

• İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,

• Tedarikçi, iş ortağı ve diğer üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelere uygun olarak faaliyetlerimizin yürütülmesi ve yükümlülüklerimizin ifa edilmesi,

• Tedarikçilere yönelik performans yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi,

• Hizmet, bakım, onarım, denetleme işlerimizin yürütülmesi, 

• Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi, 

• Şirket tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması, 

• Gerektiği hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,

• Bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve sürecin yönetilmesi,

• Şirketimize karşı yöneltilen hukuk işlerinin takibinin yapılması,

• Bina ve tesislerimizin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarımızın oluşturulması ve takibinin sağlanması, 

• Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi.

 

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz

 Ezgi Turizm olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden toplamaktayız: 

• E-posta, SMS, kartvizitler

• Telefon, Faks

• CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları)

• Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri

• Fiziki form

• İnternet sitemiz

• Posta, kargo, kurye

• Yüz yüze görüşmeler

• Diğer fiziki ve elektronik ortamlar

 

4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlemekteyiz.

 

5. Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlkelerimiz

•Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, topluluk şirketlerimiz, şirket temsilcileri, vekilleri ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabilmekteyiz.

 

7. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili Kişi olarak, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.  

Yukarıdaki Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni ve haklarımı okudum ve bu kapsamda yukarıda da izah edildiği şekilde kişisel verilerimin ve özel nitelikteki kişisel verilerimin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, yeniden düzenlenmesini, tasnif edilmesini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmasını ve KVK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmasını, devredilmesini, sınıflandırılmasını ve KVK'da sayılan sair şekillerde işlenebilmesini, 6698 Sayılı Kanun çerçevesinde tüm bu işlemlere açık rızam bulunduğunu,

Kabul ediyorum ( )                                                       Kabul etmiyorum ( )

Adı Soyadı:                                                                 Adı Soyadı:

İmza:                                                                           İmza:

Mesajlar {{unread_count}}
... ile mesajlaş {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Siz: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}